Neapol

Neapol se nachází na jihu Itálie a je hlavním městem stejnojmenné provincie. Jedná se o třetí největší italské město. V současné době žije v Neapoli přes 960 000 obyvatel.

Podle dávné legendy byla Neápolis založena už v dávném starověku. První zakladatelé tohoto města jsou staří Řekové. Název Neápolis znamená v češtině Nové město. Dalšími vládli Neápolis jsou staří Římané. Za jejich panování byla Neapol v roce 79 našeho letopočtu zpustošena obrovským výbuchem nedaleké sopky Vesuv.

I z této hrozné přírodní katastrofy se však Neápolis vzpamatovala. V pozdějších staletích zde vzniklo například království neapolsko-sicilské. Postupem času se zde vystřídali Habsburkové i Bourboni. Od roku 1860 je Neapol součástí Italského království. Nyní je město pod Vesuvem součástí Italské republiky.
Pokračování článku

Přístavní město Bari

Bari se nachází na jihu slunné Itálie a je hlavním městem oblasti Apulie. Jedná se o přístavní město, které leží na pobřeží Jaderského moře. V současné době žije v Bari přes 320 000 obyvatel.

O vznik Bari se zasloužili již dávní Ilyrové. V pozdějších dobách město ovládli Římané. Římané totiž vytušili, že zdejší místo mělo významnou strategickou polohu. A byli to opět Římané, kteří pojmenovali toto místo na Barium. Toto pojmenování místa zůstalo městu až do teď.


Pokračování článku

Ravenna

Ravenna se nachází na severu Itálie a je hlavním městem stejnojmenné oblasti. Jedná se o přístavní město, které leží na pobřeží Jaderského moře. V současné době žije v Ravenně přes 153 000 obyvatel.

Historie tohoto italského města se začala psát v 6. století před naším letopočtem. Během svých dlouhých a na událostech nabitých dějin sehrálo toto severoitalské město několikrát velmi důležitou roli. V 5. století našeho letopočtu bylo například hlavním městem Západořímské říše.

Nové dějiny Ravenny se začínají psát se vznikem moderní masové turistiky. Již v padesátých letech minulého století se začínají stavět první luxusní hotely a přijíždějí sem první turisté, aby obdivovali krásu zdejších pláží a historických skvostů ve městě.
Pokračování článku

Trento

Trento nebo také česky Trident je vnitrozemské město, hlavní město autonomní oblasti Trentino-Alto Adige a stejnojmenné autonomní provincie.  Město leží v údolí řeky Adige v nadmořské výšce 190 metrů, horské vrcholky ale nejsou nikterak daleko. V městě trvale žije 115.243 obyvatel.

Pokračování článku

Brindisi

Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije 89.846 obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou roli v obchodů ale i přenosu kultury a vzdělanosti. Dodnes je Brindisi vlastně hlavní přístav pro obchod s Řeckem a se Středním východem.

Pokračování článku

TOPlist